„Žena netúži ani tak po kráse, ako po tom, aby sa páčila.“